Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Lassie Nederland B.V., gevestigd in Nederland.

Lassie respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Daarnaast worden je persoonsgegevens door ons gebruikt voor het beantwoorden van vragen, klachten en/of (sponsor) verzoeken en om per post producten en/of informatie over Lassie producten te versturen.

De volgende gegevens kunnen door ons worden verkregen via deze website, wanneer een contactformulier wordt ingevuld of e-mail wordt gestuurd.

  • (Bedrijfs)naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Voor het verwerken van de gegevens die via het contactformulier worden ingevuld gebruiken we derde partij Zendesk. Deze gegevens zijn alleen voor Lassie beschikbaar door middel van een inlog op het Zendesk account. Slechts geselecteerde Lassie medewerkers beschikken over de inloggegevens. Zendesk is alleen de dataprocessor en gebruikt deze gegevens verder niet voor andere doeleinden.

Gegevens die worden opgevraagd via het contactformulier op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn

Contactformulier Max. 4 jaar
Sollicitatie via e-mail Max. 4 weken
Aanvraag via e-mail Max. 4 jaar

Beveiliging

Alle gegevens die je met Lassie uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden o.a. het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Lassie nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen initiatief voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

In alle gevallen gaat het om het gedrag van bezoekers op de website www.lassie.nl; persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer zijn hier te allen tijden van uitgesloten.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe

Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming .

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Lassie als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, YouTube, Whatsapp, Pinterest en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, YouTube, Whatsapp, Pinterest en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, YouTube, Whatsapp, Pinterest en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Zie voor instructies de Help-sectie van je browser.

Via onze website worden diverse cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Tevens worden cookies geplaatst ten behoeve van het testen van de werking van verschillende varianten van webpagina’s en voor de herkenning van bestaande relaties van Lassie op de website, zoals bestaande of prospectieve opdrachtgevers en nieuwsbriefabonnees.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd waarvoor toestemming gegeven dient te worden. In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Van elk cookie wordt hier beschreven met welk doel het cookie geplaatst wordt, door wie en voor hoe lang. Dit vind je terug in de cookiestatement.

Uitsluiten van gegevensverzameling

Als je geen prijs stelt op het vastleggen van jouw geanonimiseerd bezoekgedrag, kun je ervoor zorgen dat “Google Analytics” géén gegevens vastlegt in cookies. Je dient hiervoor een plugin te installeren in de web browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Wil je helemaal geen cookies accepteren tijdens je bezoek aan traffic-builders.com? Pas dan de privacy instellingen van je browser aan, of wijzig je cookievoorkeuren voor onze website in het cookiestatement.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Lassie Nederland B.V
Antwoordnummer 308
1520 VB Wormerveer
(geen postzegel nodig)

Wij zullen je verzoek dan onmiddellijk inwilligen.

Of mail naar info@lassie.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Lassie, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Lassie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Lassie BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Lassie geen invloed kan uitoefenen. Lassie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Lassie, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Lassie.

Merkbescherming

Het Lassie logo en het merk “Lassie” zijn gedeponeerde (beeld)merken van Lassie.

Algemene Voorwaarden

Lassie BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Noord Holland onder inschrijvingsnummer 34066459. Op de dienstverlening van Lassie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@lassie.nl of per post:

Lassie Nederland B.V
Antwoordnummer 308
1520 VB Wormerveer
(geen postzegel nodig)

Ontdek onze recepten